DRONES BOVEN DE BOLLENSTREEK

OP MAANDAG 6 OKTOBER KLONK NABIJ DE LOCATIE VAN HET PRAKTIJKONDERZOEK PLANT & OMGEVING TE LISSE HET GEBROM VAN EEN ONBEMANDE DRONE, EEN OP AFSTAND BESTUURBARE HELIKOPTER MET DAARONDER MODERNE MEETAPPARATUUR BEVESTIGD. HIER WAS EEN GOEDE REDEN VOOR.

Gedemonstreerd werd dat drones niet alleen worden ingezet in conflictgebieden als Irak en Afghanistan, maar ook in de moderne land- en tuinbouw. Tijdens een door de Greenport Duin- en Bollenstreek en het Innovatie- en Demonstratiecentrum georganiseerde bijeenkomst, werd onderzocht in hoeverre nieuwe sensortechnieken ook relevant zijn voor de sierteelt in onze regio. De bijeenkomst trok belangstelling uit allerlei hoeken: telers van bollen en vaste planten, bedrijfsadviseurs en vertegenwoordigers uit gewasbeschermingindustrie en informatietechnologie. Ook enkele wethouders uit de Greenport gaven acte de présence.

Lees verder op: Greenportdb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.